ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ABİDE ARAŞTIRMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

ABİDE ARAŞTIRMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

ABİDE Araştırmasının uygulanacağı ortaokul müdürlerinin katılımıyla 29 Mart 2018 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Gürsel SEÇKİN başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda Artvin Ölçme Değerlendirme Merkezi ekibi de hazır bulundu. Toplantıda ABİDE Araştırmasının yapılış amacı ve uygulama süreciyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Ortaokul müdürlerinin ABİDE Araştırması ile ilgili soruları cevaplandırıldı. Şube Müdürü Gürsel SEÇKİN katılımları nedeniyle ortaokul müdürlerine teşekkür etti.

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması

Dünya çapında yaşanan hızlı değişim ve dönüşümün eğitim ve öğretime yönelik etkileri kaçınılmaz hâle gelmiştir. Bu hızlı değişim, öğretim programlarının üst düzey düşünmeyi gerektiren bir anlayışla hazırlanmasını, öğretim yöntem ve tekniklerinin öğretmen merkezli bir yapıdan öğrenci merkezli bir yapıya dönüşmesini sağlamıştır. Ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ise bilgilerin kazanılma düzeyi ile birlikte bilginin gerçek yaşam durumunda nasıl kullanılabildiğini ölçen bir yapıya dönüşmüştür. Bu durum, ulusal çapta yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarında farklı formatlardaki madde türlerine de yer verilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır.

Öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerinin (eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme, analiz, sentez vb.) daha iyi ölçülebilmesi amacıyla sınavlarda açık uçlu maddelerin de kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu gereklilikten hareketle, Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması hazırlanmıştır. Bu araştırma, ulusal bir izleme yapılmasını da amaçlamaktadır. ABİDE Araştırması, Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaktadır.

Öğrencilere uygulanacak beceri testleri ile birlikte farklı veri toplama araçları kullanılarak eğitim ve öğretimi etkileyen faktörler de değerlendirilmektedir. Bu amaçla yönetici, öğretmen ve öğrenci anketleri geliştirilerek araştırma içerisinde çok boyutlu bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu bağlamda, ABİDE Araştırması açık uçlu soruların kullanıldığı ulusal nitelikli ilk araştırmadır. İlk uygulaması 2016 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen ABİDE Araştırması’nın ikinci uygulaması 2018 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.

 

ABİDE Araştırmasının Genel Amacı

ABİDE araştırmasının genel amacı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin zihinsel becerilerinin ortaya konulması ve öğrencilerin başarılarıyla ilişkili öğrenci, öğretmen ve okul özelliklerinin belirlenmesidir. Bu genel amaç kapsamın­da ulaşılması hedeflenen alt amaçlar ise şunlardır:

• 8. sınıf düzeyinde öğrencilerin Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler alanlarında zihinsel becerilere ne ölçüde sahip olduk­larını belirlemek,

• Öğrencilerin başarılarını etkileyen duyuşsal, aile ve okul özelliklerini ortaya koymak,

• Öğrencilerin puanlarının karşılık geldiği yeterlik düzeylerinin olduğu ve puanların anlam kazandığı bir değerlendirme sistemi kurmak,

• Yeterlik düzeylerinin belirlenmesinden sonra periyodik olarak uygu­lanacak bu çalışma ile süreç içerisinde eğitimde gelişimi ve üst yeterlik düzeyine ulaşan öğrenci sayısını ortaya koyabilmektir.

ABİDE Araştırması Neyi Ölçmektedir?

ABİDE Araştırması, Temel Eğitim Kurumlarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizin örgün eğitimde; Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinde edindikleri bilgi ve becerileri gündelik hayatta kullanma yeteneklerini, hazırlanan veri toplama araçları ile ölçmektedir. Ayrıca çalışmada öğrencilerin kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili güncel bilgiler; yönetici, öğretmen ve öğrenci anketleri kullanılarak toplanmaktadır.

ABİDE Araştırması’na Katılan Öğrenciler Nasıl Seçilmektedir?

Araştırma, ülkemiz genelinde Temel Eğitim 8. sınıflarda öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. Araştırma için örneklem belirlenirken öğrencilerin kayıtlı oldukları okulların türleri (genel ortaokul, imam hatip ortaokulu), okulların bulunduğu yer (köy, kasaba, şehir), okulların idari biçimi (kamu veya özel) gibi değişkenler esas alınmaktadır.

Araştırmada yer alacak okulların seçimi, tabakalı örnekleme yöntemine göre seçkisiz olarak yapılmaktadır.

ABİDE Araştırması’nda Kullanılan Soru Türleri Nelerdir?

ABİDE Araştırması’nda öğrencilere farklı türde ve sayıda kitapçık verilmektedir. Toplamda 130 dakikalık test uygulamasında yer alacak soru kümeleri, farklı kitapçıklara belirli bir döngüde dağıtılmaktadır.

Uygulamada kullanılan kitapçıklarda sorulan sorular, çoktan seçmeli ve öğrencilerin düşüncelerini kendi cümleleriyle ifade etmesine olanak sağlayan kısa ya da uzun cevaplı açık uçlu sorulardan oluşmaktadır.

30-03-201830-03-201830-03-201830-03-2018

Çarşı Mah. Adliye Sok. No.4 - 0 466 280 98 00 / 0 466 280 98 01

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.