ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Gerçekleştirildi

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Gerçekleştirildi

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı’nda İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Erol Murtezaoğlu ve  Kenan Güray,  Şube Müdürleri Cüneyt Kamacı, Ahmet Bürlükkara, Recep Kaya, Özcan Köse, Metin Özyer, Sinan Soylu da bulundu.

Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonu çalıştayında Artvin Çoruh Üniversitesinden akademisyenler, eğitim kurumu yöneticileri, çeşitli branşlardan  öğretmenler, İŞKUR, KOSGEB temsilcileri,  Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanları, veliler ve öğrenciler katıldı. Program Ayhan Şahenk MTAL Gazetecilik bölümünden öğrenim gören öğrenciler tarafından da takip edildi.

Çalıştay, 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan 18 maddelik konu başlığına göre oluşturulan çalışma masalarında toplam 200 katılımcının katkılarıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından program, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2018-2019 Eğitim-öğretim yılı I.döneminde gerçekleştirilen  eğitim faaliyetlerinden oluşan sinevizyon gösterisiyle devam etti .

 ÇALIŞTAY KONU BAŞLIKLARI

1- Öğrenme Analitiği Araçlarıyla Veriye Dayalı Yönetim

2- Ölçme ve Değerlendirme

3- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi

4- Okulların Finansmanı

5- Teftiş ve Kurumsal Rehberlik Hizmetleri

6- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

7- Özel Eğitim

8- Özel Yetenek

9- Yabancı Dil Eğitimi

10- Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm

11- Erken Çocukluk

12- Temel Eğitim

13- Ortaöğretim

14- Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri

15- İmam Hatip Ortaokulları Ve Liseleri

16- Mesleki ve Teknik Eğitim

17- Özel Öğretim

18- Hayat Boyu Öğrenme

 

Programda konuşma yapan KAHVECİ şu hususlara değindi:

Özünde milli değerleri ve akademik bilgileri harmanlayıp çağın ihtiyaçlarına ışık tutacak, öğrencilerin yaradılıştan gelen kabiliyetleri çerçevesinde eğitim almalarını destekleyen, bir ufuk açarken aynı zamanda rehberlik eden, milli ve manevi değerlerin ışığında, bireyleri sevgide ve iyilikte birleştiren, ötelemeyen, kaynaştıran, çağın ve ülkemizin ihtiyaçlarına odaklı bir eğitim anlayışıyla Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk´un öncülüğünde 2023 Eğitim Vizyon Belgemiz 23 Ekim 2018 tarihinde açıklanmıştır.

Öğrenci, ebeveyn, öğretmen ve okul; vizyon belgemizin dört temel unsurudur. Öğrencilerimiz, bu ekosistem içerisinde ortak paydayı temsil etmektedir. Ailelerimizin çocuklarımız ortak paydasında buluşabilmesi adına desteklenmesi, 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel beklentileri arasındadır. Unutmayalım ki dallar kökten çıkar. Ailelerin zaman, özne, nesne ve mekân ilişkilerinde gereken derinlik ve tasarruf bilincine sahip olmaları, çocuklarının doğal biçimde yeşermelerine ve yetişmelerine imkân sağlayacaktır. Çağımız eğitim kavram haritasında çok konuşulan kavramlardan biri olan müfredatı, dünyanın en iyi tiyatro oyunu mecazıyla bağdaştırırsak, sahneye çıkacak, replikleri okuyacak olanlar öğretmenlerimizdir. Türk eğitim sisteminde okullar arasındaki eşitsizliğin yüksek olmasından kaynaklanan sınav baskısı altında müfredat, ne yazık ki araç olmaktan çıkmakta ve amaç hâline gelmektedir. Geleceğimize yön verecek vizyonumuz, müfredatı bilgiden beceriye, beceriden görgüye taşımayı hedeflerken başarının anahtarı olarak öğretmen eğitimini, okullar arasındaki eşitsizliği asgariye indirmeyi ve dolayısıyla sınav baskısını azaltmayı ön koşul olarak görmektedir. İyi yetişmiş öğretmenlerin olduğu bir sistemde “çerçeve müfredat” yeterlidir. Usta bir öğretmen, müfredatı çocukların ihtiyacına göre anında yeniden inşa eder, fırsat eğitimi yapar. Müfredat kelimesinin kökü “fert”ten gelir. O fert çocuktur, öğrencidir, onun içinde saklı olan cevherdir. Bu cevheri, mücevher yapacak oyuncularsa öğretmenlerdir. Biz bu sahnede ancak rehber olabiliriz. Şahsiyeti, şahsiyet bina eder. Öğretmenin şahsiyeti yeterli olgunluğa ve güce erişmezse içerik, teknoloji, fiziksel altyapı değerini bulamaz. Bu nedenle, vizyonumuzun ana aktörü, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret ettiği gibi “öğretmen”dir.

Unutulmamalıdır ki her eğitim sistemi, öğretmenlerin omuzlarında yükselir ve hiçbiri öğretmeninin niteliğini aşamaz.

Millî Eğitim Bakanlığımızın yeni dönemde oynayacağı rol, talim ve terbiyeyi, Türk milletinin toplumsal bütünleşmesinin ve ortak ülküye dayalı, şimdi ve gelecek tasavvurununinşaasına öncülük etmektir. 2023 Eğitim Vizyonu’nun, 21. yüzyıla dair eğitim önerisi, 21. Yüzyıl Talim ve Terbiye Modeli şeklindeki çift kanatlı bir okumadır. Sadece beceri kazandırmak hayatı göğüslemeye yetmemektedir.

Gerekli olan insana ait evrensel, yerel, maddi, manevi, mesleki, ahlaki ve millî tüm değerleri kapsayan ve kuşatan bir olgunlaşma, gelişme, ilerleme, değişim ve ahlak güzelliğidir.

Bugünden başlayarak 21. Yüzyıl Talim ve Terbiye Modelimiz ile 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel hedefi, ahlak telakkisine dayalı ve insanı merkeze konumlandıran bir varlık ve bilgi anlayışına hayat vermektir.

2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacı; ‘Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli ahlaklı bireyler yetiştirilmektir. Bu felsefeyle Milli Eğitim Bakanlığımızca büyük emek ve özveriyle oluşturulan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinin hazırlık aşamasında geçmişte yapılmış olan çalışmalar gözden geçirilmiş, çalıştaylar düzenlenmiş ve çalışma grupları oluşturulmuştur. Okul müdürleri ve öğretmenler özenle dinlenmiş, velileri ve öğrencilerin görüşleri titizlikle değerlendirilmiştir. Yapılan bu çalışmalarla eğitim, öğretmen, öğrenci, içerik ve sistem başlıkları altındaki temel sorulara, eğitim ekosistemimizin tümü sürece dâhil edilerek yanıtlar aranmıştır.

İlimizde ise bu bağlamda gerek Vizyon belgesinin hazırlık aşamasında ve gerekse 23 Ekim 2018 tarihide Vizyon belgesi açıklandıktan sonra ilçe milli eğitim müdürlerimiz, şube müdürlerimiz ile ilimizde görev yapan tüm eğitim kurumu yöneticilerimizin katılımıyla kapsamlı birçok çalışma gerçekleştirilmiştir İlk olarak il merkezimizden başlanarak 8 ilçemizde tüm eğitim kurumlarımızda yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimiz vizyon belgesinin içeriği, temel felsefesi, vizyon belgesi kapsamında yapılacak çalışmalar bilgilendirilmiştir. (takvim)

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili olarak eğitim kurumlarımız; paydaş kurumlar ve sektörle bir araya gelerek Vizyon belgesi ışığında gerçekleştirilecek çalışmaları değerlendirmiştir. Bu kapsamda hazırlanacak projeler ve işbirliği yapılacak kurumlar konusunda istişareler yapılmıştır.

İlimizde görev yapan okul öncesi, sınıf, branş öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri ile Vizyon Belgesinin ışığında bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapılmıştır.

İlimizde göreve yeni başlayan yaklaşık 100 öğretmenin katılımıyla Vizyon Belgesi Bilgilendirme konferansı düzenlenmiştir.

Milli Eğitim Müdürlüğümüzle paydaş olan başta Üniversitemiz olmak üzere diğer kurum ve kuruluşları Vizyon belgesi hakkında bilgilendirilmiştir.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı AR-GE Kalite ve İzleme Dairesi Başkanı Mehmet Baki Öztürk tarafından yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerine yönelik konferanslar düzenlenmiştir.

İl genelinde yapılan tüm faaliyet ve projeler Vizyon belgesindeki temel felsefe esas alınarak gerçekleştirilmiş olup, bundan sonra yapılacak tüm çalışmalarda aynı bakış açısı esas alınarak planlamalar yapılmıştır.

Bilgiyi ezberleyen değil, kullanabilen ve bilgiyi beceriye dönüştürebilen bireyler yetiştirmek amacıyla birçok branşta çalışmalar başlatılmıştır. Matematik alanında AÇÜ ile işbirliği içersinde ülke genelini de kapsayacak etkinlikler de dahil olmak üzere 7 alt bileşeni barındıran Yaşayan Matematik projesi hayata geçirilmiştir.

Ölçme değerlendirme birimimiz tarafından AÇÜ ile işbirliği içerisinde düzenlenen ve 3 gün devam eden çalıştayda Bakanlığımızın Vizyon belgesinde öngördüğü analiz, sentez, yorum, beceri temelli olarak hazırlanıp MEB’e sunulan sorular Bakanlığımızca büyük takdir toplamıştır.

Beceri Atölyeleri kapsamında Müdürlüğümüz ARGE Birimi ve Bilim Sanat Merkezince Oluşturulan maker, robotik-kodlama, aurdunyo atölyelerinde 400 öğrencimize uygulamalı eğitimler verilmiştir. 4500 öğrencimiz gezici bilim aracından 2.000 öğrencimiz ise Matematik atölyesinden istifade etmiştir.

Sayın Bakanımızın ifadesiyle‘Öğrencilerimizi şimdiye uyandırıp geleceğe hazırlamak zorundayız.’’ Bu doğrultuda geleceğimizi daha nitelikli yetiştirebilmek için Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine ağırlık verilerek atölye çalışmaları şeklinde hizmet içi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda okul öncesi öğretmenlerimize kodlama eğitimi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarımızda görev yapan öğretmenlerimize robotik-kodlama, aurdunio, web 2.0 Araçlarını kullanabilme hizmetiçi eğitimleri atölye çalışmaları şeklinde düzenlenmiştir. 2.dönemde atölye çalışmaları şeklindeki eğitimlere devam edilecek olup özelikle Yapay Zeka Uygulamaları konusunda farkındalık oluşturacak faaliyetlerine yer verilecektir.

Özel eğitim alanında Uzman ekibimiz eşliğinde engelli öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza danışmanlık hizmetleri devam etmektedir. Bununla birlikte okul öncesi (erken çocukluk dönemi) çağındaki özel eğitim hizmetlerimiz yaş gurubu olarak 0-33 aya kadar indirgenmiş velilerimin talepleri doğrultusunda öğretmenlerimiz tarafından evde ya da okulda çocuklarımıza eğitim verilmektedir.

Değerli katılımcılar bugün gerçekleştireceğimiz çalıştayın yanında 10 Ocak 2019 tarihinde 8 ilçemizde eş zamanlı olarak 2023 eğitim vizyonu çalıştayları düzenlenecektir. 11 Ocak 2019 tarihinde MEB Bakan Da: 14.00’te 2023 Eğitim Vizyonu konulu konferans düzenlenecektir. 14 Ocak 2019 pazartesi günü ise ilimiz merkez ilçe ve diğer 8 ilçemizde düzenlenen çalıştaylarda elde edilen verilerin de yer aldığı İl Geneli Eğitim Çalıştayı gerçekleştirilecektir. Ortaya çıkan tüm değerlendirmelerin yer aldığı il geneli eğitim vizyonu çalıştay raporu 17 Ocak 2019 tarihinde MEB’e sunulacaktır.

25 Ocak 2019 tarihinde ise Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR tarafından tüm eğitim kurumu yöneticilerimize 2023 Eğitim Vizyonu Işığında Kurum Yönetimi konulu konferans düzenlenecektir.’’

KAHVECİ,  çalıştayın kapanış bölümünde katılımcılara teşekkür etti. Program, katılımcılara  İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, il milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından katılım belgesi verilmesiyle sona erdi.

10-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-201910-01-2019

Çarşı Mah. Adliye Sok. No.4 - 0 466 280 98 00 / 0 466 280 98 01

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.