ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Millî Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ’nin Birinci Dönem Değerlendirmesi

İl Millî Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ’nin Birinci Dönem Değerlendirmesi

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 1.Dönem  gerçekleştirilen faaliyetlerle ile ilgili şu değerlendirmelerde  bulundu:

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ilimizde toplam 166 okulumuzda 25.544   öğrenci öğrenim görmektedir. Okul ve kurumlarımızda 2. 125 yönetici ve öğretmen görev yapmaktadır.

Artvin İl Milli Eğitim ailesi olarak sevgi, umut ve işimizi en iyi şekilde yapma gayreti kılavuzumuz olmuştur. Bu inançla geleceğe ufuklar açarken geçmişten geleceğe köprüler kurarak, milli ve manevi değerlerin ışığında, bireyleri sevgide ve iyilikte birleştiren, çağın ve ülkemizin ihtiyaçlarına odaklı bir eğitim anlayışıyla 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşmak önceliğimizdir.

Artvin’de hizmet veren öğretmenlerimiz ve personelimizle girişimci, vizyoner, milli ve manevi değerlerine sahip, evrensel ile yerel değerleri harmanlamış, dünyadaki gelişmeleri takip eden, teknoloji üreten, donanımlı ve sahip olduğu bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, mutlu bireyler yetiştirebilmek için çaba göstermekteyiz.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı I. döneminde, Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda tüm eğitim paydaşlarımızla birlikte imkânlarımızı seferber ederek öğrenci, öğretmen, velilerimiz ve paydaş kurumlarımızla çalışmalar yaptık.

Okullarımız, kurslarda görev alan öğretmenlerimizin katkılarıyla sadece hafta içi değil hafta sonlarında da düzenledikleri Destekleme ve Yetiştirme Kurslarıyla öğrencilerimize akademik başarının artırılmasına yönelik etkinliklerle birlikte, kültür, sanat, spor ve kültürel alanlarda da katkı sunmuşlardır. 

8.631 öğrencimizin istifade ettiği Destekleme ve Yetiştirme kurslarımız 2. dönem de devam edecektir.   Yine okullarımızda sosyal, kültürel,  sanatsal ve sportif alanlarda düzenlenen birçok etkinlikle öğrencilerimizin zihinsel gelişimleriyle birlikte, fiziksel gelişimlerine, estetik dünyalarının zenginleştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Yapılan tüm bu çalışmalar öğrencilerimizin akademik bilgilerin yanında sosyal alanlarda da beceriler kazanmasına vesile olmaktadır.

Hayat Boyu öğrenme kapsamında 2018 yılı Ocak ayından itibaren ilimiz genelinde 1.648 kurs açılmış olup bu kurslardan 30.355 kursiyer istifade etmiştir.

2023 Eğitim Vizyonu’nun, 21. yüzyıla dair eğitim önerisi, 21. Yüzyıl Talim ve Terbiye Modeli şeklindeki çift kanatlı bir okumadır. Sadece beceri kazandırmak hayatı göğüslemeye yetmemektedir.

Gerekli olan insana ait evrensel, yerel, maddi, manevi, mesleki, ahlaki ve millî tüm değerleri kapsayan ve kuşatan bir olgunlaşma, gelişme, ilerleme, değişim ve ahlak güzelliğidir.

Bu değerler kapsamında ilimizde her yönüyle eğitimin niteliğini geliştirmek, hedeflerimizi, ülkemizin eğitim politikalarını, stratejilerini rehber edinerek paydaşlarımızla birlikte aldığımız kararlarla geleceğimize büyük bir heyecan ve kararlılıkla yön vermeye devam edeceğiz.

2023 Eğitim Vizyonu belgesinin hazırlık aşamasında ve gerekse 23 Ekim 2018 tarihide Vizyon belgesi açıklandıktan sonra ilçe milli eğitim müdürlerimiz, şube müdürlerimiz ile ilimizde görev yapan tüm eğitim kurumu yöneticilerimizin katılımıyla kapsamlı birçok çalışma gerçekleştirilmiştir İlk olarak il merkezimizden başlanarak 8 ilçemizde tüm eğitim kurumlarımızda yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimiz vizyon belgesinin içeriği, temel felsefesi, vizyon belgesi kapsamında yapılacak çalışmalar bilgilendirilmiştir.

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili olarak eğitim kurumlarımız; paydaş kurumlar ve sektörle bir araya gelerek Vizyon belgesi ışığında gerçekleştirilecek çalışmaları değerlendirmiştir. Bu kapsamda hazırlanacak projeler ve işbirliği yapılacak kurumlar konusunda istişareler yapılmıştır.

İlimizde göreve yeni başlayan yaklaşık 100 öğretmenin katılımıyla Vizyon Belgesi Bilgilendirme konferansı düzenlenmiştir.

 

Bilgiyi ezberleyen değil, kullanabilen ve bilgiyi beceriye dönüştürebilen bireyler yetiştirmek amacıyla birçok branşta çalışmalar başlatılmıştır. Matematik alanında Artvin Çoruh Üniversitesi ile işbirliği içerisinde ülke genelini de kapsayacak etkinlikler de dahil olmak üzere 7 alt bileşeni barındıran Yaşayan Matematik projesi hayata geçirilmiştir.

Ölçme değerlendirme birimimiz tarafından Artvin Çoruh Üniveristesi ile işbirliği içerisinde düzenlenen ve 3 gün devam eden çalıştayda Bakanlığımızın Vizyon belgesinde öngördüğü analiz, sentez, yorum, beceri temelli olarak hazırlanıp MEB’e sunulan sorular Bakanlığımızca büyük takdir toplamıştır.

Sayın Bakanımızın ifadesiyle ‘‘Öğrencilerimizi şimdiye uyandırıp geleceğe hazırlamak zorundayız.’’ Bu doğrultuda geleceğimizi daha nitelikli yetiştirebilmek için Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine ağırlık verilerek atölye çalışmaları şeklinde hizmet içi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda   ‘’Artvin Geleceğini Kodluyor’’Projesiyle okul öncesi öğretmenlerimize kodlama eğitimi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarımızda görev yapan öğretmenlerimize robotik-kodlama, aurdunio, web 2.0 Araçlarını kullanabilme hizmetiçi eğitimleri atölye çalışmaları şeklinde düzenlenmiştir. 2.dönemde atölye çalışmaları şeklindeki eğitimlere devam edilecek olup özelikle Yapay Zeka Uygulamaları konusunda farkındalık oluşturacak faaliyetlere yer verilecektir.

2018-2019 Eğitim öğretim yılı birinci dönem itibariyle öğretmenlerimiz ve okul müdürü/müdür yardımcılarımız hizmetiçi eğitimlerden farklı eğitimlerden olmak kaydıyla  1967 öğretmen ve 285 eğitim kurucusu yöneticisi  hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerden istifade etmiştir.

Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin neler olabileceğine yine öğretmenlerimizle birlikte karar vererek bu eğitimleri uygulamaya koymuş bulunmaktayız.

Bu kapsamda Yönetişim Yetkinlikleri, Okul Öncesi Öğretmenleri de dâhil olmak üzere Ardunio ve Robotik kodlama,  Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışmanlık, Zekâ Oyunları Kursları, Eğitimde Yaratıcı Drama, Robotik Uygulamaları, Montessori Eğitimi, Proje Döngüsü Eğitimi, Ölçme Değerlendirme ve Soru Hazırlama Teknikleri Eğitimi, Liderlik ve Takım Yönetimi, Etkinliklerle Sınıf Yönetimi, Etkinliklerle Değerler Eğitimi, Kapsayıcı Eğitim, başlıklarında eğitimler verilmektedir. 

 Okullarımızda Bakanlığımızın ve Valiliğimizin katkılarıyla proje derslikleri, robotik atölyeler,  zekâ oyunları sınıfları, müzik sınıfları oluşturulmaktadır. Okullarımızın derslikleri alt yapı ve donatım olarak söz konusu eğitimlerin verilebileceği şekilde tefriş edilmektedir. Bununla birlikte özellikle eğitimin niteliğini geliştirecek çalışmaları öğrenci, öğretmen, veli ve yöneticilerimizle birlikte yürütmekteyiz.

Özel eğitim alanında ‘’Engelleri Birlikte Aşalım’’ projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından uygulanmakta olan Özel Eğitim ve Rehberlik öğretmenlerinin görev aldığı engelli bireylerin ailelerine Danışmanlık Hizmeti vermek amacıyla uzman ekibimiz eşliğinde engelli öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza danışmanlık hizmetleri devam etmektedir. Bununla birlikte okul öncesi (erken çocukluk dönemi) çağındaki özel eğitim hizmetlerimiz yaş gurubu olarak 0-33 aya kadar indirgenmiş velilerimin talepleri doğrultusunda öğretmenlerimiz tarafından evde ya da okulda çocuklarımıza eğitim verilmektedir.

2018-2019 Eğitim öğretim yılı birinci dönem itibariyle öğretmenlerimiz ve okul müdürü/müdür yardımcılarımız hizmetiçi eğitimlerden farklı eğitimlerden olmak kaydıyla  1967 öğretmen ve 285 eğitim kurucusu yöneticisi  hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerden istifade etmiştir.

Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin neler olabileceğine yine öğretmenlerimizle birlikte karar vererek bu eğitimleri uygulamaya koymuş bulunmaktayız.

Bu kapsamda Yönetişim Yetkinlikleri, Okul Öncesi Öğretmenleri de dâhil olmak üzere Ardunio ve Robotik kodlama,  Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışmanlık, Zekâ Oyunları Kursları, Eğitimde Yaratıcı Drama, Robotik Uygulamaları, Montessori Eğitimi, Proje Döngüsü Eğitimi, Ölçme Değerlendirme ve Soru Hazırlama Teknikleri Eğitimi, Liderlik ve Takım Yönetimi, Etkinliklerle Sınıf Yönetimi, Etkinliklerle Değerler Eğitimi, Kapsayıcı Eğitim, başlıklarında eğitimler verilmektedir. 

Yine öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunacağına inandığımız Steam Eğitimleri, Ardunio ve kodlama eğitimlerimiz ile farkındalık çalışmalarımız ikinci dönemde de devam edecektir.

 Proje temelli öğrenme anlayışından hareketle okullarımız gerek Bakanlığımız ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen organizasyonlarla ve gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce düzenlenen Proje etkinlikleriyle öğrencilerimize alternatif düşünebilme yeteneği kazandırarak, onlara yeni ufuklar kazandırma noktasında katkı sunmaktadırlar.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında ilimizde başta TÜBİTAK, DOKA, ERASMUS PLUS, e TWİNNİNG olmak üzere projelerde büyük başarılar elde edilmiştir.  TÜBİTAK projelerine katılım,  öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına açılan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) kullanımında da Artvin ili olarak oldukça iyi noktalara gelmiş bulunmaktayız. Bu başarıda emeği bulunan tüm yöneticilere, değerli öğretmenlerime, okul ve kurum personellerimize, okul aile birliklerimize, velilerimize ve tüm eğitim paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Artvin Çoruh Üniversitesi ve Bilim Sanat Merkezi ortaklığı, Artvin Bilim ve Sanat Merkezi İl Sağlık Müdürlüğü ve Artvin Belediyesi iş birliğiyleTÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında hazırlamış olduğumuz ve Türkiye genelinde başarılı 120 proje arasında yer alan “Küçük Mucitler: Bir Dahi Uyanıyor” Projesi etkinlikleri düzenlenmiştir.

Bu etkinlikler çerçevesinde Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik olarak : Web2.0 Araçları, Ardunio ile Programlıyorum, Kodla Artvin, Robotik Atölyesi, Gökyüzünü Keşfet, , Hava Topu, Napier Hesap Makinesi Atölyesi, Uzayda Yolculuk, Kes Biç Ahşap Atölyesi, İlk Çağda Bir Gün, Planetaryum Belgesel Gösterimi, Müzik Aleti Yapım Atölyesi, Tablet Yazma Atölyesi, Vücudumuz Nasıl Çalışır, Geleneksel Türk Sanatı İle Tanışıyorum… gibi etkinlikler düzenlenmiştir.

Beceri Atölyeleri kapsamında Müdürlüğümüz ARGE Birimi ve Bilim Sanat Merkezince Oluşturulan maker, robotik-kodlama, aurdunio atölyelerinde 400 öğrencimize uygulamalı eğitimler verilmiştir. 4500 öğrencimiz gezici bilim aracından 2.000 öğrencimiz ise Matematik atölyesinden istifade etmiştir.

 

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı çerçevesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde Artvin’de ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırlamış olduğu 54 projenin başvurusu yapılmış olup; 2018-2019 eğitim öğretim yılında ise ilimizden 59 projenin başvurusu tamamlanmıştır.

Çarşı Mah. Adliye Sok. No.4 - 0 466 280 98 00 / 0 466 280 98 01

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.