ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ’nin 1.Dönem Değerlendirmesi

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ’nin 1.Dönem Değerlendirmesi

2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle ilimizde toplam 166 okulumuzda 26 bin öğrenci öğrenim görmektedir. Okul ve kurumlarımızda 2.056 yönetici ve öğretmen görev yapmaktadır.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 1.Dönem  gerçekleştirilen faaliyetlerle ile ilgili şu değerlendirmelerde  bulundu:

   2017-2018 eğitim öğretim yılı I.döneminde, Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği hedefler doğrultusunda tüm eğitim paydaşlarımızla birlikte imkânlarımızı seferber ederek öğrenci, öğretmen, velilerimiz ve paydaş kurumlarımızla hizmet verdik. 

            Okullarımız, kurslarda görev alan öğretmenlerimiz marifetiyle sadece hafta içi değil hafta sonlarında da düzenledikleri Destekleme ve Yetiştirme Kurslarıyla öğrencilerimize akademik başarının artırılmasına yönelik etkinliklerle birlikte, kültür, sanat, spor ve kültürel alanlarda da katkı sunmuşlardır. 10.209 öğrencimizin istifade ettiği Destekleme ve Yetiştirme kurslarımız 2. dönem de devam edecektir.   Yine okullarımızda sosyal, kültürel,  sanatsal ve sportif alanlarda düzenlenen birçok etkinlikle öğrencilerimizin zihinsel gelişimleriyle birlikte, fiziksel gelişimlerine, estetik dünyalarının zenginleştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Yapılan tüm bu çalışmalar sonuçlara da olumlu yansımaktadır.

Eğitim ve öğretim, çağın gereklerine uygun olarak sürekli değişen, gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreçtir.  İlimizde her yönüyle eğitimin niteliğini geliştirmek, hedeflerimizi, ülkemizin eğitim politikalarını, stratejilerini rehber edinerek paydaşlarımızla birlikte aldığımız kararlarla geleceğimize büyük bir heyecan ve kararlılıkla yön vermeye devam edeceğiz.

             Okullarımızda Bakanlığımızın ve Valiliğimizin katkılarıyla proje derslikleri, robotik atölyeler,  zekâ oyunları sınıfları, müzik sınıfları oluşturulmaktadır. Okullarımızın derslikleri alt yapı ve donatım olarak söz konusu eğitimlerin verilebileceği şekilde tefriş edilmektedir. Bununla birlikte özellikle eğitimin niteliğini geliştirecek çalışmaları öğrenci, öğretmen, veli ve yöneticilerimizle birlikte yürütmekteyiz. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin neler olabileceğine yine öğretmenlerimizle birlikte karar vererek bu eğitimleri uygulamaya koymuş bulunmaktayız. Bu kapsamda Yönetişim Yetkinlikleri, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışmanlık, Zekâ Oyunları Kursları, Eğitimde Yaratıcı Drama, Robotik Uygulamaları, Montessori Eğitimi, Proje Döngüsü Eğitimi, Ölçme Değerlendirme ve Soru Hazırlama Teknikleri Eğitimi, Liderlik ve Takım Yönetimi, Etkinliklerle Sınıf Yönetimi, Etkinliklerle Değerler Eğitimi başlıklarında eğitimler verilmektedir. 

Yine öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunacağına inandığımız Steam Eğitimleri, Ardunio ve kodlama eğitimlerimiz ile farkındalık çalışmalarımız ikinci dönemde de devam edecektir.

2017-2018 Eğitim öğretim yılı itibariyle öğretmenlerimiz ve okul müdürü/müdür yardımcılarımız hizmetiçi eğitimlerden farklı eğitimlerden olmak kaydıyla  1863 öğretmen ve 255 eğitim kurucusu yöneticisi  hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerden istifade etmiştir.

Hayat Boyu öğrenme kapsamında 2017 yılı eylül ayı itibariyle ilimiz genelinde 790 kurs açılmış olup bu kurslardan 15.743 kursiyer istifade etmiştir.

İlimizdeki rehber öğretmenlerle Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Kapsamında toplantı yapılmış olup bu kapsamda ilimiz genelinde açılan 96 kursta 2991 öğrenciye eğitim verilmiştir.

 Proje temelli öğrenme anlayışından hareketle okullarımız gerek Bakanlığımız ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen organizasyonlarla ve gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce düzenlenen Proje etkinlikleriyle öğrencilerimize alternatif düşünebilme yeteneği kazandırarak, onlara yeni ufuklar kazandırma noktasında katkı sunmaktadırlar.

2017-2018 Eğitim öğretim yılında ilimizde başta TÜBİTAK, DOKA, ERASMUS PLUS olmak üzere projelerde büyük başarılar elde edilmiştir.  TÜBİTAK projelerine katılım,  öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına açılan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) kullanımında da Artvin ili olarak oldukça iyi noktalara gelmiş bulunmaktayız. Bu başarıda emeği bulunan tüm yöneticilere, değerli öğretmenlerime, okul ve kurum personellerimize, okul aile birliklerimize, velilerimize ve tüm eğitim paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

16 Ekim - 1 Aralık 2017 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programına ilimizden yapılan başvurulardan 52 tanesi kabul edilmiş ve   52 proje karşılığında okullarımız toplam 273.000 TL almaya hak kazanmıştır.

49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına ilimizden 75 projeyle başvuru yapılmıştır.

4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Proje başvurusunda bulunmuştur.

Teknik Destek Projeleri kapsamında “Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Eğitimi ve Artvin Okul İdarecilerini 2023’e Taşıyor” projeleriyle DOKA’ya 2 başvuru yapılmış olup ikisi de kabul edilmiştir.

ERASMUS + projeleri kapsamında da 15 başvuru alınmış olup başvuru süreci  devam etmektedir.

İlimiz genelinde 3 tane kodlama atölyesi açılmış olup açılan atölyelerde analitik düşünme ve çözüm üretme gibi 21.yüzyıl becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

            Okullarımıza kazandırılan zeka oyunları sınıfları ile de öğrencilerimizin hem kaliteli vakit geçirmelerine hem de mantıksal ve matematiksel düşünmelerine katkı sunmaktayız.

Öğrencilerimize kitap okuma zevk ve alışkanlığını kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ilimizde 2016 yılından itibaren 14 tane Z-Kütüphane (Zenginleştirilmiş Kütüphane)  yapılmış olup 2 kütüphanenin de yapımına başlanmıştır.

Meslek Liselerimizde “Akıllı Durak Proje çalışması, ortaokullara yönelik 3D yazıcı üretimi, drone çalışmaları devam etmekte olup Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor projesi kapsamında da ilimizde ihtiyaç sahibi hasta ve yaşlıların kişisel bakımları ve evlerindeki  elektrikli-elektronik ev aletlerinin teknik sorunları konusunda hizmet sunulmaktadır. Yine Gönül Elçileri Projesi Kapsamında Artvin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri ile Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri bölümü öğrenci ve öğretmenleri tarafından bakıma muhtaç yaşlı ve hastalara yönelik olarak hizmet sunulmaktadır. Evlerinde ve tedavi gördükleri Artvin Devlet Hastanesinde kişisel bakımlarına yardımcı olmak için saç kesimi, tırnak kesimi, saç sakal tıraşı ve masaj hizmeti ücretsiz olarak verilmekte olup İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından da evde sağlık hizmetleri sunulmakta ve hastaneye erişim konusunda refakat edilmektedir.

Fen ve teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat eğitiminde teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan STEAM eğitimleri ile öğrencilerimizin 21.yüzyılda içinde bulunacakları teknolojik iş gücü rekabetinde problemi belirleme, araştırma, çözüm için fikir üretme, prototip oluşturma, test etme ve değerlendirme yetkinliği kazanmış bireyler olarak üretken bir takım içinde yer almalarını hedeflemekteyiz.    Değerler eğitimine yönelik öğrencilerimize olumlu davranışlar kazandırmak amacıyla okullarımızda birçok faaliyetler gerçekleştirdik. Öğrencilerimize ülkemizin tarihi ve turistik değerlerini yerinde tanımaları amacıyla Çanakkale, İstanbul gibi birçok ilimize geziler düzenlenmekteyiz. Yapılan tüm bu faaliyetlerin temel hedefi, eğitimin niteliğini artırmaktadır.

 İlimizde özel eğitime ihtiyaç duyan tüm bireylerin eğitim hakkından faydalanabilmeleri amacıyla okulöncesinde başlayarak oluşturduğunuz özel eğitim sınıfları, destek eğitim odaları ve özel eğitim materyalleriyle ilimiz genelinde ciddi bir başarı elde edilmiştir. İlimiz genelinde Bakanlığımızın katkılarıyla 5 adet özel eğitim sınıfı teşrif edilerek öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Yine özel eğitim hizmetleri kapsamında Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzce yürütülen Engelleri Birlikte Aşalım Projesi Kapsamında Aile Danışmanlık Hizmetleri devam etmekte olup 100 aileye danışmanlık hizmeti sunulmuştur.

            2023 eğitim hedefleri doğrultusunda çalışmalarına yön veren Bakanlığımızca “Eğitimde Fatih Projesi” gibi birçok reform gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalarla ilimizde de çağdaş metot ve materyallerle eğitim öğretim imkânı sağlanmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle ilimizde 82 okulumuzda 1.542 adet etkileşimli tahta kurulumu gerçekleştirilmiştir.

             Eğitim ortamlarının niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla 2017 yaz döneminde 52 okul ve kurum büyük onarım programı kapsamında onarılmış olup, yapılan büyük ve küçük kapsamlı onarımların toplam tutarı 13.511.993,16 TL’dir.  Şu an inşaat projesi olarak devam eden onaylı 23 adet eğitim kurumu yatırım projemizin toplam tutarı ise 127.361.648,00 TL’dir.

            Eğitim öğretim faaliyetlerimizde bizleri sürekli destekleyen başta Valimiz Sayın Ömer DOĞANAY’a Milletvekilimiz Sayın Dr. İsrafil KIŞLA’ya, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet KOCATEPE’ye, Milli Eğitim Bakanlığımıza,  eğitim yatırımlarımızda bizlere katkı sunan değerli hayırseverlerimize ve tüm paydaş kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

 Abdulcelil KAHVECİ

İl Milli Eğitim Müdürü 

Çarşı Mah. Adliye Sok. No.4 - 0 466 280 98 00 / 0 466 280 98 01

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.