ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ’nin 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirmesi

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ’nin 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirmesi

2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle ilimizde toplam 166 okulumuzda 26 bin öğrenci öğrenim görmektedir. Okul ve kurumlarımızda 2.056 yönetici ve öğretmen görev yapmaktadır.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen faaliyetlerle ile ilgili şu değerlendirmelerde  bulundu:

   2017-2018 eğitim öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği hedefler doğrultusunda tüm eğitim paydaşlarımızla birlikte imkânlarımızı seferber ederek öğrenci, öğretmen, velilerimiz ve paydaş kurumlarımızla hizmet verdik. 

2017-2018 eğitim öğretim yılına faaliyetlerimizi planlayarak başladık. Bu planlama doğrultusunda tüm paydaşlarımızla birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerimize yön verdik. Okullarımızda akademik etkinliklerle birlikte, öğrencilerimizin derslerdeki başarı oranlarını artırılmasına katkı sunmak, sanat, spor ve kültürel alanda gelişimlerini desteklemek amacıyla Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında il genelindeki kurs merkezinde oluşturulan kurslardan  10.209 öğrencimiz istifade etmiştir.

 Artvin’de Her Yönüyle Eğitimin Niteliğini Geliştirme (AHENK) Projesi kapsamında sürdürülen okuyucu-yazar buluşmaları etkinlikleri, değerler eğitimi faaliyetleri, veli ziyaretleri, öğrenci koçluğu, sosyal etkinlikler,  öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunacak olan hizmetiçi eğitim faaliyetleri de ilimizde başarıyla uygulanmıştır.  

Okullarımızda Bakanlığımızın ve Valiliğimizin katkılarıyla proje derslikleri, robotik atölyeler,  zekâ oyunları sınıfları, müzik sınıfları oluşturulmuştur. Okullarımızın derslikleri alt yapı ve donatım olarak söz konusu eğitimlerin verilebileceği şekilde tefriş edilmektedir. İlimiz genelinde 4 tane kodlama atölyesi açılmış olup açılan atölyelerde analitik düşünme ve çözüm üretme gibi 21.yüzyıl becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Okullarda kitap okuma faaliyetlerini planlı ve sistemli bir hale getirerek, okuma alışkanlığı kazandırmak, toplumda kitap okuma konusunda olumlu tutum geliştirmek, veliler başta olmak üzere  tüm halkımız arasında okuma farkındalığını artırmak amacıyla kitap okuma kampanyaları düzenlenmiştir. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Konulu Farklı Kategorilerde Düzenlenen Yarışmalar, Kahramanlık Konulu Şiir ve Müzik Dinletileri, Masal Anlatma Şenliği, Zeka Oyunları Turnuvası, Artvin Konulu Bilgi Yarışması, Cahit ArfGeomtri Etkinlikleri  gibi faaliyetlerle öğrencilerimizin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımı teşvik edilmiş; öğrencilerimiz Okuyucu Yazar Buluşmaları Kapsamında Türk Edebiyatının usta kalemleri ve önemli fikir adamları ile bir araya getirilmiştir.

Bilgisayar  bilimi öğretimini sosyal bilimlerle  bütünleştiren, bilgi işlemsel düşünme becerisini hayata adapte eden, programlama ve öğretim araçlarını etkin kullanan, disiplinler arası yaklaşımı yeniden yorumlayarak farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı işbirliğini benimseyen bir eğitim modeli olan  Harezmi Eğitim Modeli, 3 pilot okulumuzda uygulanmıştır

            Okullarımıza kazandırılan zeka oyunları sınıfları ile de öğrencilerimizin hem kaliteli vakit geçirmelerine hem de mantıksal ve matematiksel düşünmelerine katkı sunmaktayız.

Öğrencilerimize kitap okuma zevk ve alışkanlığını kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ilimizde 2016 yılından itibaren 14 tane Z-Kütüphane (Zenginleştirilmiş Kütüphane)   yapılmış olup kısa bir zaman sonra yapımı devam eden 2 adet Z kütüphanemiz daha tamamlanmış olacaktır. 

Bununla birlikte özellikle eğitimin niteliğini geliştirecek çalışmaları öğrenci, öğretmen, veli ve yöneticilerimizle birlikte yürütmekteyiz. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin neler olabileceğine yine öğretmenlerimizle birlikte karar vererek bu eğitimleri gerçekleştirdik.  Bu kapsamda Yönetişim Yetkinlikleri, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışmanlık, Zekâ Oyunları Kursları, STEM Eğitimleri, Ardunio ve kodlama, Eğitimde Yaratıcı Drama, Robotik Uygulamaları, Aurdunio, Montessori Eğitimi, Proje Döngüsü Eğitimi, Ölçme Değerlendirme ve Soru Hazırlama Teknikleri Eğitimi, Liderlik ve Takım Yönetimi, Etkinliklerle Sınıf Yönetimi, Harezmi Eğitim Modeli, Etkinliklerle Değerler Eğitimi başlıklarında eğitimler verilmektedir. 

2017-2018 Eğitim öğretim yılı itibariyle öğretmenlerimiz ve okul müdürü/müdür yardımcılarımız hizmetiçi eğitimlerden farklı eğitimlerden olmak kaydıyla  öğretmenlerimiz ve eğitim kurumu yöneticilerimizin tamamına yakını hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerden istifade etmiştir.

Hayat Boyu öğrenme kapsamında 2017 yılı eylül ayından bugüne kadar ilimiz genelinde 1387 kurs açılmış olup bu kurslardan 25.867 kursiyer istifade etmiştir.

İlimizdeki rehber öğretmenlerle Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Kapsamında toplantı yapılmış olup bu kapsamda ilimiz genelinde açılan 130 kursta 3761 öğrenciye eğitim verilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine ERDOĞAN’ın himayelerinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında ilimiz genelinde açılan 89 kursa 397 kursiyer katılmıştır. 

Proje temelli öğrenme anlayışından hareketle okullarımız gerek Bakanlığımız ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen organizasyonlarla ve gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce düzenlenen Proje etkinlikleriyle öğrencilerimize alternatif düşünebilme yeteneği kazandırarak, onlara yeni ufuklar kazandırma noktasında katkı sunmaktadırlar.

2017-2018 Eğitim öğretim yılında ilimizde başta TÜBİTAK, DOKA, ERASMUS PLUS olmak üzere projelerde büyük başarılar elde edilmiştir.  TÜBİTAK projelerine katılım,  öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına açılan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) kullanımında da Artvin ili olarak oldukça iyi noktalara gelmiş bulunmaktayız. Bu başarıda emeği bulunan tüm yöneticilere, değerli öğretmenlerime, okul ve kurum personellerimize, okul aile birliklerimize, velilerimize ve tüm eğitim paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

16 Ekim - 1 Aralık 2017 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programına ilimizden yapılan başvurulardan 52 tanesi kabul edilmiş ve   52 proje karşılığında okullarımız toplam 273.000 TL almaya hak kazanmıştır. İlimizde 49 okulumuz tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenmiştir.

49.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına ilimizden 75 projeyle başvuru yapılmıştır.

4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanan Küçük Mucitler: Bir Dahi Uyanıyor Projesi onaylanmıştır.

Teknik Destek Projeleri kapsamında “Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Eğitimi ve Artvin Okul İdarecilerini 2023’e Taşıyor” projeleriyle DOKA’ya 2 başvuru yapılmış olup ikisi de kabul edilmiş ve uygulanmıştır.

ERASMUS + projeleri kapsamında da 15 başvuru yapılmıştır.

Meslek Liselerimizde “Akıllı Durak Proje çalışması, ortaokullara yönelik 3D yazıcı üretimi,            drone çalışmaları devam etmekte olup Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor projesi kapsamında da ilimizde ihtiyaç sahibi hasta ve yaşlıların kişisel bakımları ve evlerindeki  elektrikli-elektronik ev aletlerinin teknik sorunları konusunda hizmet sunulmaktadır. Yine   

             Gönül Elçileri Projesi Kapsamında Artvin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri ile Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri bölümü öğrenci ve öğretmenleri tarafından bakıma muhtaç yaşlı ve hastalara yönelik olarak hizmet sunulmaktadır. Evlerinde ve tedavi gördükleri Artvin Devlet Hastanesinde kişisel bakımlarına yardımcı olmak için saç kesimi, tırnak kesimi, saç sakal tıraşı ve masaj hizmeti ücretsiz olarak verilmektedir.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından evde sağlık hizmetleri sunulmakta ve hastaneye erişim konusunda talepte bulunanlara refakat edilmektedir.

Fen ve teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat eğitiminde teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan STEM eğitimleri ile öğrencilerimizin 21.yüzyılda içinde bulunacakları teknolojik iş gücü rekabetinde problemi belirleme, araştırma, çözüm için fikir üretme, prototip oluşturma, test etme ve değerlendirme yetkinliği kazanmış bireyler olarak üretken bir takım içinde yer almalarını hedeflemekteyiz.    

Değerler eğitimine yönelik öğrencilerimize olumlu davranışlar kazandırmak amacıyla okullarımızda birçok faaliyetler gerçekleştirdik. Öğrencilerimize ülkemizin tarihi ve turistik değerlerini yerinde tanımaları amacıyla Çanakkale, İstanbul gibi birçok ilimize geziler düzenlenmekteyiz. Yapılan tüm bu faaliyetlerin temel hedefi, eğitimin niteliğini artırmaktadır.

İlimizde özel eğitime ihtiyaç duyan tüm bireylerin eğitim hakkından faydalanabilmeleri amacıyla okulöncesinde başlayarak oluşturduğunuz özel eğitim sınıfları, destek eğitim odaları ve özel eğitim materyalleriyle ilimiz genelinde ciddi bir başarı elde edilmiştir. İlimiz genelinde Bakanlığımızın katkılarıyla 5 adet özel eğitim sınıfı teşrif edilerek öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Yine özel eğitim hizmetleri kapsamında Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzce yürütülen Engelleri Birlikte Aşalım Projesi Kapsamında Aile Danışmanlık Hizmetleri devam etmekte olup 100 aileye danışmanlık hizmeti sunulmuştur.

2023 eğitim hedefleri doğrultusunda çalışmalarına yön veren Bakanlığımızca “Eğitimde Fatih Projesi” gibi birçok reform gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalarla ilimizde de çağdaş metot ve materyallerle eğitim öğretim imkânı sağlanmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle ilimizde 82 okulumuzda 1.542 adet etkileşimli tahta kurulumu gerçekleştirilmiştir.

2017-2018 Eğitim öğretim yılı içerisinde eğitim ortamlarının niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla yaz döneminde 52 okul ve kurum büyük onarım programı kapsamında onarılmış olup, yapılan büyük ve küçük kapsamlı onarımların toplam tutarı 13.511.993,16 TL’dir.  

 Şu an inşaat projesi olarak devam eden onaylı 20 adet eğitim kurumu yatırım projemizin toplam tutarı ise 132.430.314 TL’dir.

Milletvekilimiz Sayın Dr. İsrafil KIŞLA’nın katkılarıyla söz konusu yatırımlarla ilimizde modern eğitim kurumları inşa edilmiş ve mevcut kurumlarımızda yapılan iyileştirme ve onarım çalışmalarıyla okullarımız ve hizmet binalarımız modern bir yapıya kavuşturulmuştur.

İlimizdeki tüm eğitim faaliyetlerimizde ve öğretim yatırımlarının ilimize kazandırılmasında büyük katkıları bulunan Valimiz Sayın Ömer DOĞANAY’a, Milletvekilimiz Sayın Dr. İsrafil KIŞLA’ya, Millî Eğitim Bakanlığımızın değerli yöneticilerine, hayırsever kişi ve kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Öğrencilerimize kitap okuma zevk ve alışkanlığını kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ilimizde 2016 yılından itibaren 14 tane Z-Kütüphane (Zenginleştirilmiş Kütüphane)  yapılmış olup kısa bir zaman sonra yapımı devam eden 2 adet Z kütüphanemiz daha tamamlanmış olacaktır. 

Eğitim kurumlarımızın her türlü  kırtasiye ve donatım ihtiyaçları ivedilikle giderilmiştir. 

Hayat Boyu öğrenme kapsamında 2017 yılı eylül ayından bugüne kadar ilimiz genelinde 1387 kurs açılmış olup bu kurslardan 25.867 kursiyer istifade etmiştir.

İlimizdeki rehber öğretmenlerle Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Kapsamında toplantı yapılmış olup bu kapsamda ilimiz genelinde açılan 130 kursta 3761 öğrenciye eğitim verilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine ERDOĞAN’ın himayelerinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında ilimiz genelinde açılan 119 kursa 445 kursiyer katılmıştır.  

4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanan Küçük Mucitler: Bir Dahi Uyanıyor Projesi onaylanmıştır. 

Teknik Destek Projeleri kapsamında “Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Eğitimi ve Artvin Okul İdarecilerini 2023’e Taşıyor” projeleriyle DOKA’ya 2 başvuru yapılmış olup ikisi de kabul edilerek başarılı bir şekilde uygulanmıştır.

Meslek Liselerimizde “Akıllı Durak Proje çalışması, ortaokullara yönelik 3D yazıcı üretimi, drone çalışmaları devam etmekte olup Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor projesi kapsamında da ilimizde ihtiyaç sahibi hasta ve yaşlıların kişisel bakımları yapılmakta ve evlerindeki  elektrikli-elektronik ev aletlerinin teknik sorunları konusunda hizmet sunulmuştur. Yine Gönül Elçileri Projesi Kapsamında Artvin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri ile Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri bölümü öğrenci ve öğretmenleri tarafından bakıma muhtaç yaşlı ve hastalara yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Evlerinde ve tedavi gördükleri Artvin Devlet Hastanesinde kişisel bakımlarına yardımcı olmak için saç kesimi, tırnak kesimi, saç sakal tıraşı ve masaj hizmeti ücretsiz olarak verilmeye devam etmektedir.

Valiliğimizin katkılarıyla kente getirilen tiyatro guruplarının sunduğu birçok değerli oyunu öğrencilerimizin ücretiz izlenmesi sağlanmıştır. 

Yönetici, öğretmen, öğrenci veli ve tüm eğitim paydaşlarımızla el ele vererek gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet ve çalışmalar ilimizde eğitim öğretimin niteliğini gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

Bu başarıda emeği bulunan tüm yöneticilere, değerli öğretmenlerime, okul ve kurum personellerimize, okul aile birliklerimize, velilerimize ve tüm eğitim paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.  

Çarşı Mah. Adliye Sok. No.4 - 0 466 280 98 00 / 0 466 280 98 01

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.