ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlimizde 2.Dönem Merkez İlçe Zümre Toplantıları Yapıldı.

İlimizde 2.Dönem Merkez İlçe Zümre Toplantıları Yapıldı.

15 Şubat 2018 Perşembe günü Kazım Karabekir Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen 2. Dönem Başı İlçe Zümre Toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ, Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet BÜRLÜKKARA, okul yöneticileri ve merkez ilçedeki okul zümre başkanları katıldı. Toplantının açılışında konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ,  bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesinin ardından gündem maddeleri doğrultusunda değerlendirmelerde bulundu.

“Kıymetli Meslektaşlarım, 2017-2018 eğitim öğretim yılı I.döneminde, Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği hedefler doğrultusunda tüm eğitim paydaşlarımızla birlikte imkânlarımızı seferber ederek öğrenci, öğretmen, velilerimiz ve paydaş kurumlarımızla hizmet verdik. 

2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle ilimizde toplam 166 okulumuzda 26 bin öğrenci ve   2.056 yönetici ve öğretmenimizle eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmekteyiz.

Sizlerin özverili çalışmalarıyla kurslarda görev alan öğretmenlerimiz marifetiyle sadece hafta içi değil hafta sonlarında da düzenledikleri ve 10.209 öğrencimizin istifade ettiği Destekleme ve Yetiştirme Kurslarıyla öğrencilerimize akademik başarının artırılmasına yönelik etkinliklerle birlikte, kültür, sanat, spor ve kültürel alanlarda da katkı sunulmaktadır.   

Eğitim ve öğretim, çağın gereklerine uygun olarak sürekli değişen, gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreçtir.  İlimizde her yönüyle eğitimin niteliğini geliştirmek, hedeflerimizi, ülkemizin eğitim politikalarını, stratejilerini rehber edinerek paydaşlarımızla birlikte aldığımız kararlarla geleceğimize büyük bir heyecan ve kararlılıkla yön vermeye devam edeceğiz.   

Okullarımızda Bakanlığımızın ve Valiliğimizin katkılarıyla proje derslikleri, robotik atölyeler,  zekâ oyunları sınıfları, müzik sınıfları oluşturmaktayız. Okullarımızın derslikleri alt yapı ve donatım olarak söz konusu eğitimlerin verilebileceği şekilde tefriş edilmektedir. Bununla birlikte özellikle eğitimin niteliğini geliştirecek çalışmaları öğrenci, öğretmen, veli ve yöneticilerimizle birlikte yürütmekteyiz. Sizlerin  mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak hizmetiçi eğitim faaliyetleri kapsamında Yönetişim Yetkinlikleri, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışmanlık, Zekâ Oyunları Kursları, Eğitimde Yaratıcı Drama, Robotik Uygulamaları, Montessori Eğitimi, Proje Döngüsü Eğitimi, Ölçme Değerlendirme ve Soru Hazırlama Teknikleri Eğitimi, Liderlik ve Takım Yönetimi, Etkinliklerle Sınıf Yönetimi, Etkinliklerle Değerler Eğitimi başlıklarında eğitimler düzenliyoruz.

Yine siz değerli öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunacağına inandığımız Steam Eğitimleri, Ardunio ve kodlama eğitimlerimiz ile farkındalık çalışmalarımız ikinci dönemde de devam edecektir.

2017-2018 Eğitim öğretim yılı itibariyle öğretmenlerimiz ve okul müdürü/müdür yardımcılarımız hizmetiçi eğitimlerden farklı eğitimlerden olmak kaydıyla  1863 öğretmen ve 255 eğitim kurucusu yöneticisi  hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerden istifade etmiştir.

2017-2018 Eğitim öğretim yılında ilimizde başta TÜBİTAK, DOKA, ERASMUS PLUS olmak üzere sizlerin katkılarıyla projelerde büyük başarılar elde edilmiştir.  TÜBİTAK projelerine katılım,  öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına açılan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) kullanımında da Artvin ili olarak oldukça iyi noktalara gelmiş bulunmaktayız. Bu başarıda emeği bulunan tüm yöneticilere, değerli öğretmenlerime, okul ve kurum personellerimize, okul aile birliklerimize, velilerimize ve tüm eğitim paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

16 Ekim - 1 Aralık 2017 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programına ilimizden yapılan başvurulardan 52 tanesi kabul edilmiş ve   52 proje karşılığında okullarımız toplam 273.000 TL almaya hak kazanmıştır.

49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına ilimizden 75 projeyle başvuru yapılmıştır.

12.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına ise ilimizden 60 başvuru yapılmıştır.

4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Proje başvurusunda bulunmuştur.

Teknik Destek Projeleri kapsamında “Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Eğitimi ve Artvin Okul İdarecilerini 2023’e Taşıyor” projeleriyle DOKA’ya 2 başvuru yapılmış olup ikisi de kabul edilmiştir.

ERASMUS + projeleri kapsamında da 15 başvuru alınmış olup başvuru süreci  devam etmektedir.

İlimiz genelinde 3 tane kodlama atölyesi açılmış olup açılan atölyelerde analitik düşünme ve çözüm üretme gibi 21.yüzyıl becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrencilerimize kitap okuma zevk ve alışkanlığını kazandırmak amacıyla, sizlerin de istifade edeceği, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ilimizde 2016 yılından itibaren 14 tane Z-Kütüphane (Zenginleştirilmiş Kütüphane)  yapılmış olup 2 kütüphanenin de yapımına başlanmıştır.

Meslek Liselerimizde “Akıllı Durak Proje çalışması, ortaokullara yönelik 3D yazıcı üretimi, drone çalışmaları devam etmekte olup Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor projesi kapsamında da ilimizde ihtiyaç sahibi hasta ve yaşlıların kişisel bakımları ve evlerindeki  elektrikli-elektronik ev aletlerinin teknik sorunları konusunda hizmet sunulmaktadır. Yine Gönül Elçileri Projesi Kapsamında Artvin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri ile Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri bölümü öğrenci ve öğretmenleri tarafından bakıma muhtaç yaşlı ve hastalara yönelik olarak hizmet sunulmaktadır. Evlerinde ve tedavi gördükleri Artvin Devlet Hastanesinde kişisel bakımlarına yardımcı olmak için saç kesimi, tırnak kesimi, saç sakal tıraşı ve masaj hizmeti ücretsiz olarak verilmekte olup İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından da evde sağlık hizmetleri sunulmakta ve hastaneye erişim konusunda refakat edilmektedir.

Fen ve teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat eğitiminde teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan STEM eğitimleri ile öğrencilerimizin 21.yüzyılda içinde bulunacakları teknolojik iş gücü rekabetinde problemi belirleme, araştırma, çözüm için fikir üretme, prototip oluşturma, test etme ve değerlendirme yetkinliği kazanmış bireyler olarak üretken bir takım içinde yer almalarını hedeflemekteyiz.    Değerler eğitimine yönelik öğrencilerimize olumlu davranışlar kazandırmak amacıyla okullarımızda birçok faaliyetler gerçekleştirdik. Öğrencilerimize ülkemizin tarihi ve turistik değerlerini yerinde tanımaları amacıyla Çanakkale, İstanbul gibi birçok ilimize geziler düzenlenmekteyiz. Yapılan tüm bu faaliyetlerin temel hedefi, eğitimin niteliğini artırmaktadır.

 İlimizde özel eğitime ihtiyaç duyan tüm bireylerin eğitim hakkından faydalanabilmeleri amacıyla okulöncesinde başlayarak oluşturduğunuz özel eğitim sınıfları, destek eğitim odaları ve özel eğitim materyalleriyle ilimiz genelinde ciddi bir başarı elde edilmiştir. İlimiz genelinde Bakanlığımızın katkılarıyla 5 adet özel eğitim sınıfı teşrif edilerek öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Yine özel eğitim hizmetleri kapsamında Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzce yürütülen Engelleri Birlikte Aşalım Projesi Kapsamında Aile Danışmanlık Hizmetleri devam etmekte olup 100 aileye danışmanlık hizmeti sunulmuştur.

            2023 eğitim hedefleri doğrultusunda çalışmalarına yön veren Bakanlığımızca “Eğitimde Fatih Projesi” gibi birçok reform gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalarla ilimizde de çağdaş metot ve materyallerle eğitim öğretim imkânı sağlanmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle ilimizde 82 okulumuzda 1.542 adet etkileşimli tahta kurulumu gerçekleştirilmiştir.

Türkiye´de ilk kez İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde başlatılan Harezmi Eğitim Modeli  Türkiye genelinde ilimizin de dahil olduğu 14 ilde daha uygulanacak.
Bu model  5 ana unsurdan oluşmaktadır.  "Modelin birinci ana unsuru, bilgi işlemsel düşünme ve makinesiz bilgisayar bilimleri öğretimi. İkincisi, programlama araçları ve öğretim araçları ile bilgisayar bilimleri öğretimi. Üçüncüsü, disiplinler arası yaklaşımla bilgisayar bilimleri öğretimi. Dördüncüsü, robotik, kodlama ve oyun ile bilgisayar bilimleri öğretimi. Beşincisi ise sosyal bilimleri de ekleyerek, sosyal bilimlerden istifade ederek bilgisayar bilimleri öğretimi". Disiplinler arası yöntem olduğu için, aynı anda 4-5 tane öğretmen bir sınıfta sorunsuz çalışabiliyor. 

Temel unsurlarından birini algoritmik düşünce oluşturduğundan model, ismini algoritmayı matematik bilimine hediye eden Harezmi´den almaktadır.
Harezmi Modelini öncelikle eğitim alacak olan öğretmenlerimiz söz konusu modeli pilot okullarda uygulayacakları gibi ilde düzenleyeceğimiz  hizmetiçi eğitimlerle de modelin yaygınlaştırılması sağlanmış olacak. 

Kendinizi her alanda geliştirmek ve mesleki gelişiminize katkı sunmak amacıyla düzenlediğimiz hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılımınız bizleri memnun etmektedir.

 

Sizlere  ve öğrencilerimize daha donanımlı okullar sunabilmek adına eğitim ortamlarının niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla 2017 yaz döneminde 52 okul ve kurum büyük onarım programı kapsamında onarılmış olup, yapılan büyük ve küçük kapsamlı onarımların toplam tutarı 13.511.993,16 TL’dir.  Şu an inşaat projesi olarak devam eden onaylı 23 adet eğitim kurumu yatırım projemizin toplam tutarı ise 127.361.648,00 TL’dir.

Kıymetli meslektaşlarım; sizin, hoşgörülü, sabırlı, özverili ve sevgi dolu yüreğiniz sayesinde yetiştirdiğiniz öğrenciler için ne kadar fedakârca çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Öğrencilerinizin bilgi ile donanmış, sosyal başarısı yüksek, kendini ifade edebilen, sosyal faaliyetlerde etkin rol alabilen, öğrenmeye açık, evrensel değerlerle birlikte milli ve manevi değerleri benimsemiş fertler olarak hayatın her alanında başarılı bireyler olabilmeleri için bir yoğun bir şekilde emek vermektesiniz.

   Bu düşünce ve inançla hizmetlerin en kutsalını üstlenmiş olan ve  fedakarca görevinin sorumluluğunu bilen okul yöneticilerimize ve  siz  değerli öğretmenlerimize  ilimizde eğitimin çıtasının yükselmesindeki gayretlerinizden dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ’nin konuşmasının ardından zümre öğretmenleri koordinatör olarak belirlenen okullarda zümre toplantılarını gerçekleştirdiler.

16-02-201816-02-201816-02-201816-02-201816-02-201816-02-201816-02-201816-02-2018

Çarşı Mah. Adliye Sok. No.4 - 0 466 280 98 00 / 0 466 280 98 01

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.