ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MEB BAKAN DANIŞMANI GÖKHAN YÜCEL TARAFINDAN 2023 EĞİTİM VİZYONU KONFERANSI DÜZENLENDİ

MEB BAKAN DANIŞMANI GÖKHAN YÜCEL TARAFINDAN 2023 EĞİTİM VİZYONU KONFERANSI DÜZENLENDİ

 Milli Eğitim Bakanlığı  Bakan Danışmanı Gökhan Yücel tarafından Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi´nde 11 Ocak Cuma günü  ‘2023 Eğitim Vizyonu Konferansı” düzenlendi. Konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve Artvin Çoruh Üniversitesinde görev yapan akademisyenler katıldı.  Program 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminde ilimizdeki eğitim kurumlarında düzenlenen eğitim etkinliklerini ve devam etmekte olan proje faaliyetlerini içeren sinevizyon gösterisiyle başladı.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ziya SELÇUK Canlı Telefon Bağlantısı İle Programa Katıldı
Bakan Selçuk’un canlı telefon bağlantısı salonda büyük coşku oluşturdu. Artvin’de eğitim öğretime dair gerçekleştirdiğiniz faaliyetleri çok değerli buluyorum.  ‘2023 Eğitim Vizyonu’ ile ilgili yaptığınız tüm çalışmaları yakından takip etmekteyim. Eğer sizin katkınız olur ise, sizin cesaretiniz olur ise yol alırız. Ben desteğinizi çok önemsiyorum. Katkılarınız, emekleriniz için ülkemiz adına, çocuklarımız adına çok teşekkür ediyorum. Çocuklar sizlere emanet.” ifadelerini kullandı.

“Güçlü Türkiye’nin Hedeflerine Ulaşmak İçin Artvin’in Kaybedecek Zamanı Yok”


Programın açılış konuşmasını yapan KAHVECİ şu hususlara değindi:
Eğitim öğretimin özünü insan meselesi olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Bakanımız Sayın Ziya Selçuk´un öncülüğünde 2023 Eğitim Vizyon Belgemiz 23 Ekim 2018 tarihinde açıklanmıştır. Eğitim felsefesini her yönü ile ortaya koyan vizyon belgesi, biz eğitimciler için çok önemli ve değerli bir kılavuz haline gelmiştir.

2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacı; ‘Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirilmektir. Bu felsefeyle Milli Eğitim Bakanlığımızca büyük emek ve özveriyle oluşturulan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinin hazırlık aşamasında geçmişte yapılmış olan çalışmalar gözden geçirilmiş, çalıştaylar düzenlenmiş ve çalışma grupları oluşturulmuştur. Okul müdürleri ve öğretmenler özenle dinlenmiş, velileri ve öğrencilerin görüşleri titizlikle değerlendirilmiştir.

İlimizde ise bu bağlamda gerek Vizyon belgesinin hazırlık aşamasında ve gerekse Vizyon belgesi açıklandıktan sonra ilçe milli eğitim müdürlerimiz, şube müdürlerimiz ile ilimizde görev yapan tüm eğitim kurumu yöneticilerimizin katılımıyla kapsamlı birçok çalışma gerçekleştirilmiştir İlk olarak il merkezimizden başlanarak 8 ilçemizde tüm eğitim kurumlarımızda yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimiz vizyon belgesinin içeriği, temel felsefesi, vizyon belgesi kapsamında yapılacak çalışmalar bilgilendirilmiştir.

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili olarak eğitim kurumlarımız; paydaş kurumlar ve sektörle bir araya gelerek Vizyon belgesi ışığında gerçekleştirilecek çalışmaları değerlendirmiştir. Bu kapsamda hazırlanacak projeler ve işbirliği yapılacak kurumlar konusunda istişareler yapılmıştır. İlimizde görev yapan okul öncesi, sınıf, branş öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri ile Vizyon Belgesinin ışığında bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapılmıştır.

İlimizde göreve yeni başlayan yaklaşık 100 öğretmenin katılımıyla Vizyon Belgesi Bilgilendirme konferansı düzenlenmiştir.

Milli Eğitim Müdürlüğümüzle paydaş olan başta Üniversitemiz olmak üzere diğer kurum ve kuruluşları Vizyon belgesi hakkında bilgilendirilmiştir.

İl genelinde yapılan tüm faaliyet ve projeler Vizyon belgesindeki temel felsefe esas alınarak gerçekleştirilmiş olup, bundan sonra yapılacak tüm çalışmalarda aynı bakış açısı esas alınarak planlamalar yapılmıştır.

Bilgiyi ezberleyen değil, kullanabilen ve bilgiyi beceriye dönüştürebilen bireyler yetiştirmek amacıyla birçok branşta çalışmalar başlatılmıştır. Matematik alanında AÇÜ ile işbirliği içersinde ülke genelini de kapsayacak etkinlikler de dahil olmak üzere 7 alt bileşeni barındıran Yaşayan Matematik projesi hayata geçirilmiştir.

Ölçme değerlendirme birimimiz tarafından AÇÜ ile işbirliği içerisinde düzenlenen ve 3 gün devam eden çalıştayda Bakanlığımızın Vizyon belgesinde öngördüğü analiz, sentez, yorum, beceri temelli olarak hazırlanıp MEB’e sunulan sorular Bakanlığımızca büyük takdir toplamıştır.

Beceri Atölyeleri kapsamında Müdürlüğümüz ARGE Birimi ve Bilim Sanat Merkezince Oluşturulan maker, robotik-kodlama, aurdunyo atölyelerinde 400 öğrencimize uygulamalı eğitimler verilmiş,  4500 öğrencimiz gezici bilim aracından, 2.000 öğrencimiz ise Matematik atölyesinden istifade etmiştir.

Sayın Bakanımızın ifadesiyle ‘Öğrencilerimizi şimdiye uyandırıp geleceğe hazırlamak zorundayız.’’ Bu doğrultuda geleceğimizi daha nitelikli yetiştirebilmek için Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine ağırlık verilerek atölye çalışmaları şeklinde hizmet içi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda okul öncesi öğretmenlerimize kodlama eğitimi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarımızda görev yapan öğretmenlerimize robotik-kodlama, aurdunio, web 2.0 Araçlarını kullanabilme hizmetiçi eğitimleri atölye çalışmaları şeklinde düzenlenmiştir. 2.dönemde atölye çalışmaları şeklindeki eğitimlere devam edilecek olup özelikle Yapay Zeka Uygulamaları konusunda farkındalık oluşturacak faaliyetlerine yer verilecektir.

Öğretmen, yönetici, veli, akademisyen, eğitim paydaşı kurumlarımızın katılım ve katkılarıyla 9 Ocak 2019 tarihinde merkez ilçede, 2023 Eğitim Vizyonu çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 1 gün sonra yani 10 ocak 2019 tarihinde ise 8 ilçemizde Eğitim Vizyonu Çalıştayları düzenlenmiştir.  14 Ocak 2019 pazartesi günü ise ilimiz merkez ilçe ve 8 ilçemizde düzenlenen çalıştaylarda elde edilen verilerin de değerlendirileceği İl Geneli Eğitim Çalıştayı gerçekleştirilecektir. Ortaya çıkan tüm değerlendirmelerin yer aldığı il geneli eğitim vizyonu çalıştay raporumuz ise 17 Ocak 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığımıza sunulacaktır.

Değerli meslektaşlarım inanıyoruz ki ülkemiz, 2023 Eğitim vizyonu ile belirlediği hedeflere, siz değerli eğitim liderleri ve öğretmenlerimizin inanç, azim ve gayretleriyle ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle programa katılmalarınız için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Bakan Danışmanı Gökhan Yücel konferansa şu sözlerle başladı:
Dünyadaki birçok ülkenin eğitim müfredatlarını da göz önünde bulundurarak çok soluklu ve meşakkatli çalışmaların sonunda büyük bir metnin ortaya çıktı. Uzman ekipler çalıştı, birçok ilde çeşitli çalıştaylar yapıldı. Geniş katılımlı konferansla STK’lar, iş dünyası, akademi katılımı, değişik bakanlık temsilcileri ile istişareler yapıldı. 
Yoğun çalışmalar sonunda 1718 başlık altında bir vizyon hazırladık ve bir metin ortaya çıktı. Hayata geçireceğimiz 2023 Eğitim Vizyonu´ndaki çalışmalar Türk eğitim sistemine güç katacaktır. Temel amacımız çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmektir” dedi.
Yücel, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütüncül bir değişim ve dönüşümü başarmak istiyoruz. Onun için de eğitime bir ekosistem olarak bakıyoruz. “Okula gitmek, okullaşma kesin bir çözüm değil. Bakanlık olarak bizim amacımız bütüncül bir değişim ve dönüşümü başarabilmektir. Biz eğitime bir ekosistem olarak bakıyoruz. Ekosistem yaşanan yerdir, habitattır. İnsanların, canlıların yaşadığı, bitkilerin, nebatatın yaşadığı yerdir. Bunun içinde bir düzen vardır. Bir sistem vardır. Eğitim de bir ekosistemdir. Ekip olarak önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de insanların bu belgeye ön yargı veya zanları ile yaklaşmamasıdır.
Çocuklarımızı kendi kültürümüze mahkum etmek istemiyoruz. Ama bunu yaparken de kendi kültürümüzden de mahrum etmek istemiyoruz. Diğer önemli bir konu insandır. 2023 Eğitim Vizyonu’nun asıl gayesi, unuttuğumuz, es geçmeye başladığımız veya zanlarımız ile beslediğimiz insanı eğitim dünyasına geri getirmek. Yani insan faktörü çok önemlidir. Bu metin, çift kanatlı yaklaşımla maddeyi manayla birleştiren, ruhu bedenden ayırmayan, bilgiyi olmaktan ayırmayan bir yapıyı geri getirmeye çalışacak. Kitabın kendi içinde bir ekosistem olması, tanzim etmek, revize etmek için yola çıkarsak, bu kitabın kendisi bizatihi canlı bir dokümandır. Bu kitabın bir canı vardır. Bizim derdimiz, davamız insan faktörünü; öğretimi, öğrenmenin merkezine yeniden getirmektir, oturtmaktadır”  diyerek devam etti.

Yapay zeka ve uygulamaları konusunda da açıklamalarda bulunan  YÜCEL, 2023 eğitim vizyonu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Program İl Milli Eğitim Müdürü  Kahveci’nin Milli Eğitim Bakan Danışmanı Sayın Gökhan Yücel’e hediye takdimiyle sona erdi.
Ayhan Şahenk Mesleki Teknik Lisesi Gazetecilik bölümü öğrencileri 2023 Eğitim Vizyonu Konferansını  program boyunca takip etti. 

11-01-201911-01-201911-01-201911-01-201911-01-201911-01-201911-01-201911-01-201911-01-201911-01-201911-01-201911-01-201911-01-201911-01-201911-01-201911-01-201911-01-2019

Çarşı Mah. Adliye Sok. No.4 - 0 466 280 98 00 / 0 466 280 98 01

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.