ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme AR-GE Kalite ve İzleme Dairesi Başkanı Mehmet Baki Öztürk’ün 2023 Eğitim Vizyonu ve Okul Profili Değerlendirme Konferansı

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme AR-GE Kalite ve İzleme Dairesi Başkanı Mehmet Baki Öztürk’ün 2023 Eğitim Vizyonu ve Okul Profili Değerlendirme Konferansı

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme AR-GE,Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki ÖZTÜRK  tarafından Artvin ili genelindeki tüm eğitim kurumu yöneticilerinin katılımıyla 2023 Eğitim Vizyonu ve Okul Profili Değerlendirme Konferansı düzenlendi. Kazım Karabekir Anadolu Lisesi konferans salonunda geçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk tarafından 13 Mart 2019 tarihinde açıklanan okul profili değerlendirme ile ilgili okul yöneticilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen konferansa katılımlarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme AR-GE Kalite ve İzleme Dairesi Başkanı Mehmet Baki Öztürk’e teşekkür etti.

Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk konferansta Eğitim 2023 Vizyonun felsefesi hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra Eğitimden beklenenin Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ifadesiyle AKLI SELİMKALBİ SELİM ZEVKİ SELİM Fertler Yetiştirmek Olduğunu  belirtti.

Daire Başkanı ÖZTÜRK, 2023 Vizyon belgesinin ilkeleri ve Okul Profili Değerlendirme Süreci ve bu süreçte okul yöneticilerini rolü konusundaki sunumuyla devam etti.

•      ESKİ EĞİTİM VİZYONU BİYOLOJİK, DİJİTAL VE FİZİKİ ORTAM AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLİR VE SÜRECE DAHİL EDİLİRDİ

•      Endüstri 4.0 ile tekillik dönemi başlamış (biyolojik, dijital ve fiziki) yapay zeka sayesinde birleştirilmiştir.

 BİZİM TEKİLLİĞİMİZ İNSAN VE MAKİNENİN BİRLİKTELİĞİNDEN ZİYADE AKLIN VE KALBİN BİRLİKTELİĞİDİR.

Milli Eğitim Vizyon Belgesinin Dört Temel Kavramı

•      Öğrenci

•      Aile (Ebeveyn)

•      Öğretmen

•      Okul / Okul Yönetimi / Okul Yöneticisi

Milli Eğitim Vizyonunun Temel Bakış Açısı
Değişim
Dönüşüm
Gelişim

Merkezde İnsan

Yetiştirmek istediğimiz insan profilini ortaya koymadan ve Türkiye’nin eğitimde ihtiyacı olan paradigmayı belirlemeden ruhu, istikameti, gaye ve felsefesi olan bir evrensel pedagoji yaratmamız güçtür.

«Toplumun ‘iyi insan beklentisi’ normlarını ortaya koyacak çalışmalar  tamamlanmalıdır»

•      Düşünce Duygu Ve Eylemi İnsanda Birleştiremeyen, Kuramı Ve Pratiği Uzlaştıramayan Tek Kanatlı Uçma Hevesi En Büyük Sorunumuzdur.

•      İrade, aklın nefsi kontrol edebilmesidir.  İslam’a göre ideal insan, arzularını yok eden değil, yönetebilen kişidir. Özgürlük, aklın nefse hâkim olmasıdır.

İbn-i Haldun’a göre:

•      Hayvanlardaki toplumsal düzen İlhami’dir. İçgüdüyle olmaktadır. İnsana verilen toplumsal düzen ise idari ve ihtiyaridir. Bu yüzden bir rehbere,  kılavuza ihtiyaç duyar. Bu rehber akıl ve dindir.

•      İradeyi geliştirmenin en iyi yolu insanın her gün kendisine zor gelen bir şeyi yapmasıdır. Sadaka verirken bile acıtacak kadar vermek gerekir. Ebeveynlik çocuğu mutlu etme sanatı değil, doğru olanı yapma ve hayata hazırlanma sanatıdır.

Prof. Recep Şentürk

.

•      Milli Mutabakat Şart Eğitim, Bir Milletin Ev Ödevidir. Millet Olma Şuurudur.

•      Öğrenen Öğretmen Aktarma, Yükleme, Propaganda Yapma öğrenmeyi Unutan Öğretmen Üstteki Şeyi Yapar

•      Eğitim

•      Dönüşüm

•      Liderlik

•      Geometrik, Aritmetik Gelişme (Eski)

•      Üssel Gelişme (Yeni)

•      Dünya araçlarda zengin amaçlarda zayıf

•      Yeni dünya programatik değil, paradigmatik bakış açısı

•      Dünyada açlık ve obezite ’nin  aynı anda yükseliyor olması açıkça insanın ve insanlığın hizasının kaybolduğunu gösteriyor.

•      Ne gariptir ki, insani ekonomik ve siyasi krizlerin çoğu hep iyi eğitimli insanlar tarafından çıkarılıyor

•      Eğitimde mutabakat sağlayamazsak nasıl anlaşabiliriz? Bir toplum çocuklarda buluşamıyor, anlaşamıyorsa nerede nasıl buluşacak.

•      MUTLU BİREY

•      MUTLU OKUL

•      MUTLU TOPLUM

•       

OKUL PROFİLİ DEĞERLENDİRME

Eğitim Sisteminin Yapı Taşı: Okul

Paylaşarak gelişmek için; İzleme-Değerlendirme-Destekleme

 

İyi Okulun Ölçütleri Nedir?

Okulumu Nasıl Geliştirebilirim?

Nasıl Bir Yol Haritası?

 

 

OKUL GELİŞİM ALANLARI

 

      AKADEMİK

•      Alanlarda Akademik Başarı

•      Uluslararası Sınavlar

•      Sertifikalar

 

 

SOSYAL, SPORTIF, KÜLTÜREL ETKINLIKLER

 

•      İl ve Ulusal Düzeydeki Etkinlikler

•      Uluslararası Düzeydeki Etkinlikler

 

 

POJELER

 

•      Milli Eğitim Bakanlığı

•      TÜBİTAK

•      Gençlik

•      Avrupa Birliği

 

KURUMSAL KAPASİTE

 

•      Fiziki İmkan ve Koşullar

•      İnsan Kaynakları

•      Okulun İçinde Bulunduğu Muhitin Sosyo-Ekonomik Koşulları

 

 

Okul Gelişim Modeli

Gelşişim Alanları

Ölçütler

Göstergeler

 

Okul Profil Değerlendime

 

Baki ÖZTÜRK Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un Okul Profili Değerlendirme ile ilgili şu ifadelerini katılımcılara aktardı: 

Hedeflerdeki öncelik sıraları belirlenecek

"Okul müdürü olarak ne yapayım ki benim okulum daha iyi bir okul olsun. Hangi parametreler, hangi bileşenler var, benim iyi olduğum parametreler nelerdir? Benim zayıf olduğum konular nelerdir? Benim önümüzdeki yıl için hedeflemem gereken öncelik sıram nedir? Buna bağlı olarak bu okulu nasıl geliştirebilirim, nasıl bir yol haritası lazım bana. Bütün bunların cevabını veren bir muhtevadan söz ediyoruz. Bu arada bu içeriğin ulusal ve uluslararası standartlara da uygun olması da gerekiyor. Biz kendimize göre ölçüt listesi geliştirdiğimizde bunun nasıl bir anlamı var? Bu uluslararası literatüre nasıl girecek bu bağlamı da düşünmek zorundayız." 

"Gelişim alanlarında ortalama 50 dolayında ölçüt var. Ölçütlerin hepsi ölçülebilir, izlenebilir, değerlendirilebilir ve uluslararası literatürde dikkate alınan ölçütler."

 

"Her okulun MR´ı çekilecek"

Milli Eğitim Bakanımız Selçuk, Okul Profili Değerlendirme Çalışması´nda okul yöneticiliğinin çok önemli olduğunu vurguladı. "Eğer bir yönetici sadece operasyonu yürütüp, günlük ihtiyacı sürdürüyorsa, o bizim için idareci niteliğindedir. Eğer yeni bir oyun kurmaya çalışıyorsa, yeni stratejiler geliştiriyorsa ve yaptığı işi tümüyle yeniden yapılandırabiliyorsa o zaman bizim için liderdir, okul lideridir." diyen Selçuk, okulların iyileştirilmesi için yönetici katmanından başlamak gerektiğine dikkati çekti. 

 

"Bir yıl sonra yeni profili ortaya çıkacak"

Millî Eğitim Bakanı Selçuk, iyi işlerin "iyi örnekler havuzu"nda biriktirileceğini belirterek, "Bütün okullar, eş zamanlı olarak birbirini izleme ve iyi örnekleri takip etme imkanına kavuşacak." dedi. Okulun yıllık gelişim planı çerçevesinde, öğretmen ve yöneticilerin okulun gelişimiyle ilgili hizmet sürecinde bulunacaklardır. "Bu arada destekleme kısmı devreye girecek. Her ilde, okulu iyileştirme ekipleriyle, bir okulun ihtiyacının nasıl sağlanacağı konusunda çalışmalar yapılacak. Üniversitelerden destek mi alacağız, her ilde kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezlerinden ya da diğer uzmanlardan destek mi alacağız? İllere atadığımız uzmanlık kategorileri söz konusu olacak önümüzdeki öğretim yılı başında. Bu çalışma pilot olarak şu anda devam edecek. Gelecek seneyi beklemeyeceğiz. Süreci izleme imkanımız olacak. Bunların ardından okulun bir yıl sonra yeni profili ortaya çıkacak." 

 

Okulun yeni profili çerçevesinde bir yılda sağladığı gelişmeyi mobil olarak izleyeceklerinin altını çizerek, "Okulun yöneticisi de bunu izleme imkanına sahip olacak. Ortaya konulan parametre hedeflerinde, nereden nereye gelindiği somut olarak ortaya konulacak. Biz bir yılın sonunda istediğimiz hedeflere ulaşamadıysak, niye ulaşamadığımızın, bunun sebeplerinin analiz edilmesi söz konusu olacak. Sonuçta hedeflere ulaşmak için her ne gerekiyorsa, o okula özgü yapısal dinamik ortaya konulacak."

 Okullar için gelişim planı sürecinin yıllık uygulanacağını ifade ederek, "Birinci yıl tamamlandığında, bir okulun değerlendirmesinin yapıldığını, okul gelişim planının hayata geçtiğini, bunun uygulandığını ve okulun döngüsünün yeni profille ortaya çıktığını göreceğiz. Bu burada bitmeyecek, okulun ikinci yılını takip edeceğiz. O okulun ikinci yıl nereye varacağını izleyeceğiz. Aynı süreç yeniden bir gelişim planına bağlı olarak uygulanacak. Bunu sonucunda okulun yeni profilini görme imkanımız olacak. Her bir okulu gelişimiyle ilgili çalışmaları analiz edeceğiz."

 

"Okulların kanıta dayalı verileri ortaya koyulacak"

Okulla ilgili kararların kanıt temelli alınmasına imkan sağlanacaktır. "Kanıt temelli karar almak çok önemli. Bütünsel olarak, Okul Gelişimini İzleme Platformu´nu bitirdik, bunun deneme çalışmalarını yaptık. Her bir okulun tek tek, bütün kanıta dayalı verisini ortaya koyma ve okulun fotoğrafını çok farklı parametrelerde izleyen ve değerlendiren bir yaklaşım içerisinde görme imkanına sahip olunacak."

"Başlangıç aşamasında okul müdürünün yeterliliği, bir okulun geleceği için hayati derecede önem taşıyor. Bu bakış açısıyla, yönetici ve öğretmenlere sürekli gelişim desteği vermemiz lazım. Bu desteği vermediğimizde okulları kendi haline bırakmış oluruz. Eğitimde bir ekip olursanız, ortak bir hayalin, heyecanın peşinden giderseniz; öğretmen odasını bir huzur adasına çevirebilirseniz, başarısız olma imkanınız yok." 

 

Okullar arasındaki imkan ve başarı farkı azaltılacak

Bakan Ziya Selçuk´un açıkladığı "Okul Profili Değerlendirme" çalışmasıyla okullar, belirli ölçütlere göre, öğrenme analitiğinden okullar arası başarı farkına, sosyokültürel etkinliklerden gelişim planlarına, okulun fiziksel ve insan kaynakları imkanlarından bürokratik süreçlere kadar geniş bir perspektifle, bütünsel olarak ele alınacak. Okulları birbiriyle kıyaslamadan, kendi gelişimi üzerinden değerlendirmeyi amaçlayan çalışma, aralarındaki imkan ve başarı farkını azaltarak ve eğitimin niteliğini artırarak tüm okulları yukarıya taşımayı amaçlıyor.

 

Doğru müdahaleyi yapabilmek için öncelikle veriye dayalı sorunu görebilmek ve teşhisi doğru koyabilmenin gerekliliği ile yola çıkan Milli Eğitim Bakanlığı, sistemle bütünleşecek "İyileştirme Ekipleri" oluşturacak. Bu kapsamda, okullar, ilçe ve il Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bakanlık bünyesindeki "İyileştirme Ekipleri" sorumlu oldukları okullarda veriye dayalı eylem planları hazırlayarak hızlı ve etkili çözümler sunacak. Öğretmenler de yeni eğitim programları, sertifika ve yan alan yetkinlikleri ile sürecin merkezinde olacak.

 

İyileşmeye giden yolda okulların yol haritasını oluşturacak olan "Okul Gelişim Planları", öğretmen ve okul yöneticileri ile birlikte hazırlanacak. Her okulun kendi ihtiyaçları ve kendi yapısı kapsamında oluşturduğu planlar bir yazılım üzerinde görülebilecek, okulun ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesinde öğretmen ve okul yöneticisinin kararı esas alınacak. Haftalık, aylık ve yıllık eylem planları oluşturulacak, uygulamalar izlenecek, değerlendirilecek ve desteklenecek.

 

Konferans, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ’nin Daire Başkanı Mehmet Baki ÖZTÜRK’e plaket takdimi ve konferansa katılanlarla birlikte toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

18-03-201918-03-201918-03-201918-03-201918-03-201918-03-201918-03-201918-03-201918-03-201918-03-201918-03-201918-03-201918-03-201918-03-201918-03-2019

Çarşı Mah. Adliye Sok. No.4 - 0 466 280 98 00 / 0 466 280 98 01

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.